• BTR- Quay về Gốc Rễ

    Kinh doanh có trách nhiệm và bền vững

  • Tầm nhìn của  BTR Global

    Trao Sức Mạnh Cho Mọi Người

    Thu hút, cộng tác và trao sức mạnh cho mọi người, vì sự thịnh vượng của mỗi cá nhân và cho cả cộng đồng chung

  • NỖ LỰC  BTR Global

    Tạo Điều Kiện Giáo Dục, Cung Cấp Các Giải Pháp Bền Vững Cho Cuộc Sống

NỖ LỰC  BTR Global

Tạo điều kiện giáo dục, cung cấp các giải pháp bền vững cho cuộc sống

BTR Global hướng đến việc gia tăng sức mạnh cho mọi người thông qua giáo dục và phát triển kỹ năng. Điều này nhằm mang lại sự cải thiện chất lượng sống và khả năng đóng góp vào việc phát triển kinh doanh trong chính môi trường làm việc của họ.

Chúng tôi đồng thời muốn khuyến khích việc áp dụng một cách phù hợp các giải pháp đã được kiểm chứng qua thời gian từ thời xa xưacho lối sống hiện nay, từ đó hướng tới xây dựng một cuộc sống lành mạnh và bền vững về mọi mặt.

Các Dự Án Đầu Tư  BTR Global

BTR Edu

Giáo dục và Phát triển kỹ năng

BTR Circular

Tái sử dụng và tái chế

BTR Grow

Trang trại gia đình và cộng đồng

Hợp tác với chúng tôi?

Người sáng lập toàn cầu BTR Global

Đội ngũ điều hành của chúng tôi có trên 35 năm kinh nghiệm

Pratishtha Mundra BTR-Global

Pratishtha Mundra

Giám đốc - BTR Global Hub Ấn Độ

Bhavna Matharu - BTR Global

Bhavna Matharu

Giám đốc - BTR Global Việt Nam

Sự Bền Vững

cam kết dành 10% số chỗ* trong các chương trình phát triển kỹ năng của mình và giảm 50-100% phí chương 10% số chỗ* trong các chương trình phát triển kỹ năng của mình và giảm 50-100% phí chương trình khi đăng ký sớm* trình khi đăng ký sớm* để hỗ trợ sự phát triển của thanh niên và những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.


Chúng tôi làm vậy là vì niềm tin:

* kèm điều kiện áp dụng