BTR GROW

  • Sự gia tăng của dân số thế giới cộng vớisự lãng phí của khối lượng lớn thực phẩm đã góp phần tạo nên căng thẳng an ninh lương thực. Rất nhiều các cải tiến đã được thực hiện nhằm giải quyết việc này, tuy nhiên một số lại gây nên hậu quả tiêu cực lên sức khỏe con người. Ngoài ra có thể nhận thấy, ngày càng có sự gia tăng về nhu cầu các loại thuốc và sản phẩm chăm sóc cá nhân có nguồn gốc tự nhiên.

  • BTR Global hướng đến việc tạo ra sự dịch chuyển, nơi mọi người được tạo điều kiện để lựa chọn lối sống lành mạnh hơn bằng cách tự trồng thực phẩm, thuốc, cây cỏ, sản phẩm chăm sóc cơ thểtrong cộng đồng của họ. Điều này sẽgiúp giảm thiểu lượng khí thải carbon, tránh lãng phí do lưu trữ và vận tải.

Mục tiêu :

By 2030, empower and engage 500,000 people in home and community farming

Khát vọng BTR Grow

Trang trại gia đình

Giúp mọi người có thêm kiến thức và công cụ để nuôi trồng và thu hoạch mùa vụ phù hợp với khu vực địa lý của họ, và quản lý vòng đời cây trồng.

Trang trại cộng đồng

Cho phép mọi người có kiến thức và công cụ cùng nhau trồng trọt để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Kinh tế địa phương

Tạo ra các nền kinh tế địa phương để chế biến, mua, bán và trao đổi các sản phẩm đã thu hoạch, tránh lãng phí.

Xem thêm các giải pháp của BTR Grow

  • Hãy theo dõi nhé ! 

  •  
  • BTR Grow solutions are under development and expected to be launched by Dec-2024